ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ต.ค. 2563
62 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 ต.ค. 2563
63 ขอเชิญสมัครเข้าประกวดสาวน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
14 ต.ค. 2563
64 ขอเชิญสมัครประกวดกระทง ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
14 ต.ค. 2563
65 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร่้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ต.ค. 2563
66 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ต.ค. 2563
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 ก.ย. 2563
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 ก.ย. 2563
69 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.ชัยบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... ดาวน์โหลดเอกสาร
59
21 ก.ย. 2563
70 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28