ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
2681
07 มิ.ย. 2553
272 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของอบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
667
05 ม.ค. 2553
273 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
10 พ.ย. 2552
274 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
875
10 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28