ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
581
26 ต.ค. 2554
252 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
542
20 ต.ค. 2554
253 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
833
28 ก.ย. 2554
254 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
593
23 ก.ย. 2554
255 รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
556
05 ก.ย. 2554
256 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารราชการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
555
31 พ.ค. 2554
257 การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารราชการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
564
31 พ.ค. 2554
258 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
26 เม.ย. 2554
259 ระเบียบและข้อบังคับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
632
21 มี.ค. 2554
260 วิธีการพัฒนาองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
1314
11 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28