ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
676
22 มิ.ย. 2555
242 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
495
12 มิ.ย. 2555
243 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
599
21 พ.ค. 2555
244 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
700
30 เม.ย. 2555
245 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมัยประชุมสมัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
21 ก.พ. 2555
246 หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
464
21 ก.พ. 2555
247 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
559
03 ก.พ. 2555
248 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
451
03 ก.พ. 2555
249 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
453
13 ม.ค. 2555
250 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
510
26 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28