ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
464
25 มิ.ย. 2556
232 การเเต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 ม.ค. 2556
233 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๕๙ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1142
20 ธ.ค. 2555
234 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
14 ธ.ค. 2555
235 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
336
14 ธ.ค. 2555
236 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
315
14 ธ.ค. 2555
237 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
14 ธ.ค. 2555
238 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
485
30 ส.ค. 2555
239 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
515
16 ส.ค. 2555
240 การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
764
16 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28