ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
418
31 ม.ค. 2557
222 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
01 ม.ค. 2557
223 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
20 ธ.ค. 2556
224 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ อบต.ชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
20 ธ.ค. 2556
225 มาตรการรองรับสถานการณ์พายุ และฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
28 พ.ย. 2556
226 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
11 ต.ค. 2556
227 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2557(ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
11 ต.ค. 2556
228 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
05 ส.ค. 2556
229 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสรรหาบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้ที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
19 ก.ค. 2556
230 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
343
09 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28