ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ เรื่อง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
147
15 มิ.ย. 2558
202 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
29 พ.ค. 2558
203 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
29 พ.ค. 2558
204 การหยุดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
140
28 พ.ค. 2558
205 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
15 พ.ค. 2558
206 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
15 พ.ค. 2558
207 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
22 เม.ย. 2558
208 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลายื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
188
03 มี.ค. 2558
209 ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการ สปสช. อบต.ชัยบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
07 ม.ค. 2558
210 ประกาศรายชื่อบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28