ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถเกลี่ยดิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
23 พ.ย. 2558
192 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียตรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 พ.ย. 2558
193 ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านยวนปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
139
09 พ.ย. 2558
194 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 พ.ย. 2558
195 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 พ.ย. 2558
196 ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 พ.ย. 2558
197 การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
11 ก.ย. 2558
198 ประชาสัมพันธ์โครงการขยะออมเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 ส.ค. 2558
199 แจ้งเตือนสภาวะอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
08 ก.ค. 2558
200 แจ้งเตือนสภาวะอากาศ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28