ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ก.ย. 2560
152 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำลอดถนน ถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งคา - เขานุ้ย หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 ก.ย. 2560
153 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ - บ้านปากพัง (ซอยตาจำ) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
11 ก.ย. 2560
154 ประกาศ เรื่อง สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง ๔๐๓๗ - บ้านปากพัง (ซอยตาจำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
10 ส.ค. 2560
155 ประกาศเรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 ส.ค. 2560
156 ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ส.ค. 2560
157 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ส.ค. 2560
158 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 มิ.ย. 2560
159 ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 มิ.ย. 2560
160 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28