ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 พ.ค. 2565
2 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 เม.ย. 2565
3 ประกาศงดจัดกิจกรรมประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 มี.ค. 2565
4 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 มี.ค. 2565
5 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 มี.ค. 2565
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องอัตราภาษีปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ม.ค. 2565
7 ประกาศงดการจัดกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 ม.ค. 2565
8 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 ธ.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 พ.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
100
11 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28