ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน