ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างทางเท้า ภายในตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 โครงการ
  รายละเอียด :

 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างทางเท้า ภายในตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 โครงการ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 110 คน