ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด : การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน