ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน