ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)
  รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชัยบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน