ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

 อบต.ชัยุบรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 89 คน