ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำปฎิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  รายละเอียด :

 อบต.ชัยบุรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน